Sponsor

I Aarhus Regnbue Idræt vægter vi det sociale og fællesskabet på tværs af idrætsgrene og køn meget højt.

For at sikre at der er balance mellem de enkelte idrætsgrenes mulighed for at udvikle sig og hensynet til fællesskabet, har bestyrelsen udfærdiget et sæt regler, der forsøger, at tilgodese begge sider. Intentionerne med regelsættet har været, at bibeholde det størst mulige incitament og initiativ hos medlemmerne i de enkelte idrætsgrene.

Regler for pengegaver (donationer, penge fra fonde)

Donationer op til 10.000, som doneres til en given idrætsgren inden for foreningens regnskabsår (fra 1. januar til 31. december), fordeles således, at den givne idrætsgren modtager 70 % af pengene. De resterende 30 % tilfalder Aarhus Regnbue Idræt som forening.

Modtager en idrætsgren mere end 10.000 kr. inden for foreningens regnskabsår (fra generalforsamling til generalforsamling) fordeles pengene 50 % / 50 % mellem den enkelte idrætsgren og Aarhus Regnbue Idræt.

Regler for sponsorater

Med hensyn til søgning af sponsorater har bestyrelsen besluttet, at den enkelte idrætsgren fortsat gerne må søge sponsorer til egen idrætsgren. Badmintonspillerne må f.eks. gerne søge sponsormidler, såsom trøjer og bolde i foreningens navn og efterfølgende selv høste udbyttet. Dette har vi gjort for at fastholde og belønne det personlige initiativ.

En sponsor for en given idrætsgren må dog ikke stille nogle medlemmer bedre eller dårligere end andre. Alle idrætsudøvere i en given idrætsgren skal stilles lige i forhold til at få del i sponsorgaven. Sponsor må således ikke stille krav angående rejsemål, valg af turnering eller specielle modydelser, som bestyrelsen ikke kan sige god for.

Alle idrætsgrene har en kontaktperson til bestyrelsen. Det er koordinatorerne for den enkelte idrætsgren, der har ansvaret for at informere bestyrelsen om et givet sponsorat inden sponsoratet træder i kraft. Dette sker for at sikre, at klubbens regler for tildeling af sponsorgaver bliver overholdt.

Retningslinjer for ansøgninger

Alle ansøgninger om donationer og sponsorater skal gå igennem bestyrelsen. Dels af koordinationsgrunde, således vi ikke ansøger de samme firmaer flere gange, dels for at sikre os, at vi som bestyrelse kan stå inde for ordlyden af det, der bliver sendt ud i Aarhus Regnbue Idræts navn.