Vision, mission og værdier

Vision

Aarhus Regnbue Idræt skal være det foretrukne idrætsfælleskab blandt LGBT+'ere, samt andre der er åbne overfor disse grupper.


Mission

Aarhus Regnbue Idræt skal tilbyde attraktive idrætstilbud, som appellerer til alle LGBT+'ere og andre der er åbne over for disse grupper.
Vores idrætstilbud skal give vores medlemmer et godt idrætsfælleskab, hvor de kan udvikle sig personligt og sportsligt, og som fremmer deres sundhed og trivsel igennem motion og socialt samvær.


Værdier

Rummelighed og åbenhed
Aarhus Regnbue Idræt er en forening med et åbent sind. Der er plads til alle uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder, seksuel orientering mv.

Fællesskab
Både hos de enkelte sportsgrene, men også på tværs af sportsgrenene, ønsker Aarhus Regnbue Idræt et stærkt idrætsligt og socialt fællesskab, hvor vi sammen udvikler os personligt og sportsligt.

Troværdighed og respekt
Vi tager ansvar og åbner et hvert samarbejde med forventningen om troværdighed og gensidig respekt fra alle parter.